חורף 2016

מרצה/ים: 
פרופסור דוד סודרי
מתרגל/ים: 
מר יבגני מוזיקנטוב
סיכומים: 
Monday, October 31, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוגים קומוטטיביים ואידאלים
 • אידאלים ראשוניים
 • אידאלים מקסימליים
Thursday, November 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • אידאלים ראשוניים ומקסימליים
 • תמונה הפוכה ותמונה ישרה של אידאל תחת הומומורפיזם
Thursday, November 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשך אידאלים ראשוניים ומקסימליים
 • רדיקל של אידאל, רדיקל של חוג
Monday, November 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • רדיקל יעקובסון וחוגים מקומיים
 • מודולים, הומומורפיזמים של מודלים
 • תת מודולים, מנה של מודול בתת-מודול
Thursday, November 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגילים - רדיקלים, פולינומים, טורי חזקות, הפיכות ונילפוטנטיות.
Thursday, November 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • מודול מנה
 • מודול נוצר סופית, סכום ישר של מודולים
 • מודול חופשי
Monday, November 14, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשך מודולים
 • הלמה של נאקאיימה
 • סדרות מדוייקות
 • מכפלה טנזורית של מודולים - התחלה
Thursday, November 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • הלמה של נאקאיימה, מסקנות ותרגילים
 • סדרות קצרות מדוייקות
Thursday, November 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • מכפלה טנזורית - תכונות ודוגמאות
Monday, November 21, 2016
נושאי השיעור: 
 • עוד על מכפלות טנזוריות
 • צמצום והרחבת סקלרים
Thursday, November 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • מכפלה טנזורית וסדרות מדוייקות
 • מודול שטוח
Thursday, November 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • מכפלות טנזוריות
 • צמצום והרחבת סקלרים
 • סדרות מדוייקות
 • תרגילים על הנושאים הללו
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • מודולים שטוחים
 • אלגבראות
 • חוגי שברים
Thursday, December 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוגי שברים ומודולי שברים
Thursday, December 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • פיתול ושטיחות
 • מכפלה טנזורית של אלגבראות
Monday, December 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוגי ומודולי שברים
 • דיוק לקיחת שברים
 • תכונות מקומיות
 • אידאלים בחוג שברים
Thursday, December 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • אידאלים בחוג שברים - המשך
Thursday, December 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • לוקליזציות - תרגילים וטענות
Monday, December 12, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשך הוכחה משיעור שעבר
 • אידאלים פרימריים ופירוק פרימרי
 • משפט היחידות הראשון
Thursday, December 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • עוד על פירוק פרימרי
Thursday, December 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • לוקליזציות
Monday, December 19, 2016
נושאי השיעור: 
 • פירוק פרימרי בלוקליזציות
 • משפט היחידות השני
 • תנאי שרשרת - נתר, ארטין
 • חוגי ארטין
Thursday, December 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוגי ארטין
 • חוגי נתר
Thursday, December 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • אידאלים פרימריים
Monday, December 26, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוגי נתר
 • משפט הבסיס של הילברט
 • הסגור השלם
Thursday, December 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • עוד על הסגור השלם
Thursday, December 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוגי נתר
Monday, January 2, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט העלייה
 • משפט הירידה
Thursday, January 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט הירידה
 • חוגי דדקינד
Monday, January 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך חוגי דדקינד
 • התחלת משפט האפסים של הילברט
Thursday, January 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט האפסים של הילברט, הגרסה החלשה
 • קבוצות אלגבריות
Monday, January 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • קבוצות אלגבריות
 • משפט האפסים של הילברט, הגרסה החזקה
 • טופולוגיה אלגברית
Thursday, January 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך תחילת גיאומטריה אלגברית
Monday, January 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • אלגברת הפונקציות הרגולריות על קבוצה אלגברית
 • מורפיזמים של קבוצות אלגבריות
 • יריעות אפיניות
Thursday, January 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • יריעות אלגבריות - תכונות