חורף 2016

מרצה/ים: 
פרופסור מיכאל בורובוי
מתרגל/ים: 
מר מרק שוסטרמן
סיכומים: 
Thursday, November 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצגות לינאריות, מימד של הצגה
 • איזומורפיזם של הצגות
 • תתי הצגות
 • תתי מרחבים יציבים ומשלים יציב
Thursday, November 3, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצגות, הומומורפיזמים של הצגות
 • תתי הצגות
Thursday, November 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצגה אוניטרית
 • הצגה אי פריקה
 • מכפלה טנזורית
 • ריבוע סימטרי וריבוע חילופין
 • כרקטר של הצגה
 • למת שור ומסקנות
Thursday, November 10, 2016
נושאי השיעור: 
 • מרחב מנה ותכונה אוניברסאלית שלו
 • מכפלה טנזורית ותכונה אוניברסאלית שלה
Thursday, November 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • אורתוגונליות של כרקטרים
 • הפירוק של ההצגה הרגולרית
 • כמות ההצגות האי פריקות של חבורה
 • הפירוק הקנוני של הצגה
Thursday, November 17, 2016
נושאי השיעור: 
 • כרקטרים
 • מרחב דואלי
 • הצגה דואלית
Thursday, November 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • הפירוק הקנוני של הצגה
 • תתי חבורות, חבורות אבליות
 • מכפלות
 • הצגות מושרות
Thursday, November 24, 2016
נושאי השיעור: 
 • חישוב כל ההצגות האי פריקות (או לפחות הכרקטרים שלהן) של S4, S5
Thursday, December 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצגות מושרות
 • קיום ויחידות הצגה מושרית
 • ההדדיות של פרובניוס
 • דוגמאות
Thursday, December 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • הצגות מושרות - תכונות והגדרות אלטרנטיביות
Thursday, December 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • חוג חבורה
 • המרכז של חוג החבורה
 • איברים שלמים ושלמים אלגבריים
Thursday, December 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • כל ההצגות האי פריקות של החבורה הדיהדרלית מסדר 2n (ידועה גם בתור Dn)
Thursday, December 15, 2016
נושאי השיעור: 
 • עוד על אלגברת החבורה ואיברים שלמים
 • המעלות של ההצגות האי פריקות מחלקות את סדר החבורה
 • הצגות מושרות - קריטריון מאקי, הדדיות פרובניוס
Thursday, December 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות - A4, {1,-1}3
Thursday, December 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • צמצום
 • קריטריון אי הפריקות של מקי
 • דוגמאות להצגות מושרות
Thursday, December 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • אלגברת החבורה והמרכז שלה
Thursday, December 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות של הצגות מושרות
 • תתי חבורות נורמליות
 • מכפלה חצי ישרה בחבורה אבלית
 • מחלקות של חבורות סופיות
Thursday, December 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • תרגיל ארוך (אין לי תיאור טוב)
Thursday, January 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • חבורות נילפוטנטיות ופתירות ביותר
 • הצגות של חבורות פתירות ביותר
 • משפט ברנסייד
Thursday, January 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • פתירות ביותר- דוגמא ודוגמא נגדית (מסובכת)
Thursday, January 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט ברנסייד
 • הצגות ממשיות
 • אינדיקטור פרובניוס שור