חורף 2016

מרצה/ים: 
פרופסור בן ציון שור
מתרגל/ים: 
אורית מוסקוביץ
תיאור: 

סיכום ההרצאות מהלוח,

החלק המשלים של ההרצאות נמצא במצגות באתר הקורס.

סיכומים: 
Tuesday, November 8, 2016
נושאי השיעור: 

מתמטיקה מודולרית

 • החוג Zm 
 • gcd
 • אלגוריתם אוקלידס

קריפטוגרפיה

 • one time pad
 • pseudo random generator-pseudo random distribution
 • one way function
 • synchronous stream function
 • LFSR-linear feedback shift registers
Tuesday, November 15, 2016
נושאי השיעור: 

חבורות:

 • משפט לגראנג'
 • הגדרת קוסט
 • הגדרת סדר
 • ציקליות
 • המשפט הקטן של פרמה
Tuesday, November 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • פונקציית אויילר
 • סיבוכיות אלגוריתם אוקלידס
 • הגדרות השדה\חוג\חבורה\חבורה ציקלית
 • פולינומים בשדות ושדות גלוואה
 • בניית PRF מPRG
 • פרמוטציות פסאודו אקראיות
 • הצפנות בלוקים DES,AES