חורף 2016

מרצה/ים: 
ירון אוסטרובר
סיכומים: 
Monday, October 31, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת יריעה טופולוגית
 • דוגמאות ליריעות טופולוגיות
Tuesday, November 1, 2016
נושאי השיעור: 
 • מיון של יריעות חד מימדיות
 • מיון של יריעות דו מימדיות
 • בנייה בשלבים של הגדרת המושג יריעה חלקה
 • הגדרת יריעה חלקה
 • דוגמאות ליריעות חלקות
Monday, November 7, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת פונקציה חלקה מיריעה ליריעה
 • טענות על פונקציות חלקות
 • הגדרת תת יריעה חלקה
 • דוגמאות לתתי יריעות חלקות
Tuesday, November 8, 2016
נושאי השיעור: 
 • שימושים לחלוקת יחידה
 • הוכחה שיריעה חלקה היא פרה קומפקטית
 • הוכחת קיום חלוקת יחידה ליריעה קומפקטית
 • הצגת הלמה של אריסון בגרסא חלקה
Monday, November 14, 2016
נושאי השיעור: 
 • סקיצה של הלמה של אריסון במקרה החלק
 • שימושים של חלוקת יחידה
 • אינטואיציה למרחב משיק ליריעה
Monday, November 21, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת מרחב משיק
 • הגדרת דיפרנציאל (מנקודת מבט של יריעות)
 • הערות על דיפנרנציאל
 • הגדרת אגד משיק ובניה של מבנה חלק עבורו
Tuesday, November 22, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת אגד משיק טריוויאלי
 • הגדרת אגד משיק ניתן למקבול
 • משפט "אי אפשר לסרק קיפוד"
 • הגדרת אימרסיה
 • הגדרת שיכון
 • דוגמאות לשיכונים
 • משפט הפונקציה ההפוכה ביריעות
Monday, November 28, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרות מסודרות עבור אימרסיה, סבמרסיה ושיכון
 • סקיצה של הוכחת משפט הפונקציה ההפוכה ביריעות
 • הוכחה שהתמונה של שיכון היא תת יריעה חלקה
 • הגדרת המושגים ערך רגולרי ונקודה קריטית
Tuesday, November 29, 2016
נושאי השיעור: 
 • הוכחת המשפט: התמונה ההפוכה של ערך רגולרי היא יריעה חלקה
 • משפט הדרגה הקבועה
 • שיפור למשפט הקודם קודם: התמונה ההפוכה של ערך רגולרי היא תת יריעה חלקה
 • משפט Sard
 • חזרה על כך שכל יריעה קומפקטית ניתן לשכן בR(עכשיו כשיש לנו את המושגים המתאימים)
 • הצגת משפטים של H.Whitney על שיכון יריעה בRn
 • הצגת משפטים של Nash:
  • כל יריעה חלקה היא דיפאו' לתת יריעה אלגברית בRn
  • שיכון איזומטרי של יריעה חלקה
 • הוכחת המשפט של H.Whtney מ1936 (יריעה ממימד m ניתן לשכן בR2m+1)
Monday, December 5, 2016
נושאי השיעור: 
 • השלמת הוכחת הגרסא החלשה של משפט Whitney
 • דוגמאות לשימושים של משפט RVT:
  • שיכונים לתוך Rn
  • טרנסברסליות (אנליזה על יריעות 2)
Tuesday, December 6, 2016
נושאי השיעור: 
 • תזכורת על משפט PVT ושימושים שלו
 • הגדרה ליריעה עם שפה
 • הצגת משפט RVT ליריעות עם שפה
 • הוכחת משפט SARD ליריעות עם שפה
 • הוכחת הגרסא החלקה והגרסא הרציפה של משפט נק' השבת של Brouwer
 • עובדות על יריעות עם שפה (בפרט, הגדרה נוספת ליריעה עם שפה)
 • סקיצה להוכחת RVT ליריעות עם שפה
 • הוכחת משפט ערימת התקליטים
 • התחלת הוכחה של המשפט: לכל פולינום מרוכב לא קבוע יש שורש
Monday, December 12, 2016
נושאי השיעור: 
 • המשך הוכחת המשפט היסודי של האלגברה
 • הגדרות שונות לשדה וקטורי
 • הגדרת נגזרות לי
 • אלגברת לי
Tuesday, December 13, 2016
נושאי השיעור: 
 • נגזרות לי
 • חניה במקביל
 • הגדרת עקומה אינטגרלית
 • הגדרת זרימה
 • נוסחאת טיילור על יריעות
Monday, December 19, 2016
נושאי השיעור: 
 • תזכורת על נוסחאת טיילור
 • הוכחה - למה לנגזרת לי קוראים נגזרת?
Tuesday, December 20, 2016
נושאי השיעור: 
 • הגדרת הומוטופיה ואיזוטופיה
 • הגדרת דרגה של העתקה מודולו 2
 • הוכחת ההגדרה של דרגה מודולו 2
 • הגדרת מספר פיתול
 • הוכחת משפט על הקשר בין מספר פיתול לדרגה
Monday, December 26, 2016
נושאי השיעור: 
 • משפט Bursuk Ulam
 • מסקנות ממשפט Bursuk Ulam
 • הוכחת משפט Bursuk Ulam
Tuesday, December 27, 2016
נושאי השיעור: 
 • הוכחת המסקנות ממשפט Bursuk Ulam
 • שתי הגדרות שקולות לאוריינטציה:
  • מחלקת שקילות של בסיסים מסודרים
  • מחלקת שקילות של תבניות נפח
 • הגדרת יריעה עם אוריינטבילית
 • פונקציה ששומרת אוריינטציה
 • הוכחה שהשפה של יריעה אוריינטבילית היא יריעה אוריינטבילית (בעזרת מטריקה רימנית)
 • הגדרת דרגה של פונקציה
Monday, January 2, 2017
נושאי השיעור: 
 • דרגה של פונקציה
 • מסקנות מכך שהדרגה לא תלויה בנקודה
 • "אי אפשר לסרק קיפוד" - הוכחת המקרה הכללי
 • משפט Hopf.
Tuesday, January 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • הגדרת תבניות דיפרנציאליות
 • מכפלה חיצונית (wedge product, exterior product)
 • interior product
 • הגדרת מבנה חלק על התבניות הדיפרנציאליות של נקודות ביריעה
 • הגדרת תבנית דיפרנציאלית על יריעה
 • טענות על תבניות דיפרנציאליות
 • נגזרת חיצונית
Monday, January 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • נגזרת חיצונית והתכונות שמגדירות אותה ביחידות
 • התחלפות הנגזרת החיצונית עם משיכה לאחור של דיפאומורפיזם
 • נגזרת Lie
Monday, January 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה של תבניות דיפרנציאליות
 • תכונות של האינטגרל שהגדרנו
Tuesday, January 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט Stokes
 • מסקנות ממשפט Stokes:
  • משפט Green
  • משפט הdivergent
  • משפט הדרגה
 • למה על סדרה קצרה מדוייקת של קו-שרשראות
Tuesday, January 24, 2017
Monday, January 23, 2017