אביב 2016

מרצה/ים: 
פרופ' אורי צוויק
פרופ' חיים קפלן
סיכומים: 
Sunday, February 19, 2017
נושאי השיעור: 

ההרצאה עוסקת בDiscrete Fourier transform ושימושיו, בדוגמאות כמו

 • מכפלת פולינומים
 • קונבולוציה
 • מכפלת מספרים גדולים
 • התאמת מחרוזות
Sunday, February 19, 2017
נושאי השיעור: 

ההרצאה עוסקת בסכמת ה Local Search וישומיה בדוגמאות כגון:

 • חתך מקסימלי בגרף
 • עיבוד תמונה
Sunday, February 19, 2017
נושאי השיעור: 

ההרצאה עוסקת בסכמת ה clustering וישומיה בדוגמאות כגון:

 • מציאת k-means
 • מציאת k-median
 • מציאת k-center
Sunday, February 19, 2017
נושאי השיעור: 

ההרצאה עוסקת בMultiplicative Weight Updates ושימושיו, בדוגמאות כמו

 • החלטות בהינתן עצות מומחים
 • חישוב classifier לינארי
 • קירוב של משחקי סכום 0
 • זרימה מקסימלית רב מוצרית
Sunday, February 19, 2017
נושאי השיעור: 

ההרצאה הראשונה מבין 2 שעוסקים באיך לפתור את SAT ועל הוכחה לכך ש P=NP ושימושיו, בדוגמאות כמו

 • אלגוריתם CDCL לפתרון SAT
 • פתרון SAT בעזרת resolutions
Sunday, February 19, 2017
נושאי השיעור: 

ההרצאה השנייה על SAT שעסקה בעיקר בגישות רנדומליות