אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור יהודה שלום
מתרגל/ים: 
מר דן כרמון
סיכומים: 
Monday, March 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • חזרה על מרוכבים
 • טופולוגיה של מרוכבים
 • ספירת רימן
Thursday, March 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשפט היסודי של האלגברה
 • פונקציות רגולריות
 • עקרון המקסימום
 • עקרון המינימום
 • עקרון ההעתקה הפתוחה
Sunday, March 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • קשירות
 • קשירות מסילתית
 • פשטות קשר מישורית
Monday, March 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • רגולריות ופשטות קשר (וטיפה קמירות)
 • אינברסיה
 • ספירת רימאן - הטלה סטריאוגרפית
Thursday, March 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • פשטות קשר מקומית
 • גזירות מרוכבת
Sunday, March 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • גזירות ורגולריות
 • פונקציית הלוגריתם והארגומנט
 • ענפים
Monday, March 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • גזירות, משוואות קושי רימן
 • ענפים
Thursday, March 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • טורי חזקות
 • פונקציות אנליטיות
Sunday, April 2, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה על קטעים, מסילות פוליגונליות
Monday, April 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • טורי חזקות
 • אינטגרלים
Thursday, April 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשפט היסודי של החדו"א עבור פונקציות מרוכבות
 • הקשר בין התאפסות על מסילות סגורות לבין קיום פונקציה קדומה
 • משפט גורסה
Sunday, April 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • חלוקה עם כיסוי קמור
 • מסילה מקרבת
Monday, April 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה
 • אינדכס של מסילה
Thursday, April 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • הומוטופיה בין מסילות שומרת על האינטגרל
 • משפט קושי למסילות כוויצות
 • אינדקס של מסילה סגורה סביב נקודה
Thursday, May 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט קושי
 • תכונות של האינדקס
 • תנאים שקולים לתחום פשוט קשר
Sunday, May 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • נקודת סינגולריות אינטגרבילית
 • משפט השארית
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • שאריות
Thursday, May 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט ז'ורדן
 • לולאה פשוטה הומולוגית
 • עקרון הארגומנט
 • משפט רושה
Sunday, May 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט הורוויץ'
Monday, May 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • עקרון הארגומנט
 • משפט רושה
Thursday, May 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט ליוביל
 • משפט קושי ההומולוגי
Sunday, May 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת משפט קושי ההומולוגי
 • משפט השארית למסילות הומולוגיות לאפס
Monday, May 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט קושי ההומולוגי
 • נוסחת קושי
 • משפט ליוביל המצומצם
Thursday, May 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט - פונקציה גזירה אפשר לפתח לטור חזקות
Sunday, May 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט מוררה
 • משפט - פונקציה שלמה ששואפת לאינסוף באינסוף היא פולינום
 • משפט ההשלמה של רימן
 • משפט קסוראטי־וויירשטראס
Monday, May 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • רדיוס התכנסות וקטבים של פונקציה אנליטית
Thursday, June 1, 2017
נושאי השיעור: 
 • פונקציה שלמה וחח"ע היא לינארית
 • משפט וורישטראס
 • ניתוח המבנה המקומי של פונקציה אנליטית
 • הלמה של שוורץ
Sunday, June 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט פיקארד
 • משפט לנדאו בלוך (ניסוח בלבד)
Monday, June 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • הלמה של שוורץ והכללה שלה
 • משפט פיקארד הקטן
 • משפט ארצלה אסקולי
Thursday, June 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • פיארד הגדול
 • הוכחת משפט לנדאו בלוך
 • משפחות נורמליות
 • משפט ארצלה אסקולי
 • טענת מונטל
 • עקרון בלוך
 • משפט מונטל
Sunday, June 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • למת זלצמן
 • משפט ההעתקה של רימן
 • שקילות קונפורמית
Monday, June 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפחות נורמליות ושקילות קונפורמית
 • השערת ביברבך
Thursday, June 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך הוכחת משפט ההעתקה של רימן
 • שקילות ההגדרות של תחום פשוט קשר
 • טורי לורן
Sunday, June 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט ההעתקה של רימן - יחידות
 • המשך טורי לורן
 • מיון נקודות סינגולריות
 • פונקציות מרומורפיות
Monday, June 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • מיון נקודות סינגולריות
 • פונקציות מרומורפיות
 • עקרון האגרומנט - מוכלל (לפונקציות מרומורפיות)
Thursday, June 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשכות אנליטיות
 • פונקציות הרמוניות
 • נוסחת האינטגרל של פואסון
Sunday, June 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • שקילות קונפורמית בין טבעות
 • שאיפה כיוונית לאינסוף
Monday, June 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • טורי לורן
Thursday, June 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • השלמה + תשובות לשאלות מהכיתה