אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופ' רון פלד
מתרגל/ים: 
מר ינון ספינקה
מר שקד פלדמן
סיכומים: 
Monday, March 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • תזכורת - מרחבי הסתברות בדידים
 • מרחבי הסתברות כלליים
 • משפט ראדון ניקודים
 • התפלגויות רציפות
Wednesday, March 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • שאלות מעניינות בהסתברות
 • חזרה כללית על מרחבי מידה
 • מאורעות
 • גבולות של קבוצות, למות פטו, למת בורל קנטלי הראשונה
Monday, March 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפטים על מידות
 • משתנים מקריים
 • פונקציית הסתברות
 • מימוש של משתנים מקריים
Wednesday, March 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • למת בורל קנטלי הראשונה
 • משתנים מקריים, פונקציות מדידות
 • התפלגות, פונקציית התפלגות מצטברת
 • משפט המחלקה המונוטונית
 • אי תלות
Monday, March 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי תלות
 • למת בורל קנטלי השנייה
Wednesday, March 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי תלות, למת בורל קנטלי השנייה
 • סדרה אינסופית של משתנים מקריים בלתי תלויים
 • חוק 0-1 של קולמוגורוב
Monday, April 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • למת בורל קנטלי השנייה
 • חוק 0-1 של קולמוגורוב
 • הלמה של פאטו, הלמה של שפה
Wednesday, April 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • הגדרת התוחלת
 • אי שוויון מרקוב
 • אי שוויון ינסן
 • מרחבי Lp והמרחב L2
 • הטלות אורתוגונליות
 • דרך לחישוב תוחלת
Wednesday, April 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • סוגי התכנסות של מ"מ
 • החוק החלש והחוק החזק של המספרים הגדולים (תחת הנחת מומנט רביעי)
 • תרגילים על החוק החזק והחוק החלש
Wednesday, April 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי תלות ותוחלת
 • חוק חזק של מספרים גדולים תחת הנחת מומנט רביעי
 • אי תלות ומידות מכפלה
 • תוחלת מותנה- הגדרה והוכחת קיום
Wednesday, May 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • תכונות של תוחלת מותנה (יש הרבה)
 • מרחב מסונן
 • מרטינגלים - הגדרה ותכונות בסיסיות
 • שאלות ודוגמאות
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • תוחלת מותנה
 • משפט רדון ניקודים
 • התניה במאורע עם הסתברות אפס
Wednesday, May 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • תהליך צפוי
 • זמני עצירה
 • משפט העצירה האפשרית של דוב (Doob)
 • משפט התכנסות המרטינגל - הקדמה
Monday, May 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • מרטינגלים
 • תרגילים על מרטינגלים
Wednesday, May 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט התכנסות המרטינגל
 • מרטינגלים חסומים ב-L2
 • סכומים של משתנים מקריים בלתי תלויים
Monday, May 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • סכום של מ"מ בלתי תלויים
 • רצפים של מחרוזות
 • תהליכי הסתעפות
Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • סכום של משתנים מקריים ב"ת- המשך
 • משפט שלושת הסדרות של קולמוגורוב
 • החוק החזק של המספרים הגדולים
 • למת הקיטום של קולמוגורוב
 • פירוק Doob
 • השתנות ריבועית
Monday, May 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • תהליכים מסתעפים
Monday, June 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • הכללה לנוסחאת Wald
 • שאלה ממבחן 2016
Wednesday, June 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרביליות במידה שווה
 • תנאים מספיקים לאבמ״ש
 • תנאי מספיק והכרחי להתכנסות ב-L1
 • מרטינגלים אינטגרבילייים במידה שווה
 • החוק העולה והיורד של לוי
Monday, June 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי-שוויון תת המרטינגלים של Doob
 • אי-שוויון קולמוגורוב
 • אי-שוויון אזומה-הופדינג
 • משפט שמיר-ספנסר
Wednesday, June 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט התכנסות המרטינגל בנורמת Lp
 • דיכוטומיית קקוטני
 • הכנות לקראת משפט הגבול המרכזי- דיונים בנושא:
  • פונקציות אופייניות
  • משפט ההיפוך של לוי
  • התכנסות בהתפלגות
Monday, June 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • פירוק ריס
 • פונקציות אופייניות
Wednesday, June 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • התכנסות בהתפלגות- הגדרות ושקילויות
 • למת Helly-Bray, מידה הדוקה
 • משפט ההתכנסות של לוי (בלי הוכחה)
 • הוכחת משפט הגבול המרכזי
Monday, June 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על משפט הגבול המרכזי
Wednesday, June 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • חזרה על סוף הוכחת משפט הגבול המרכזי
 • דוגמא- מספר המעגלים בתמורה
 • הוכחת משפט ההיפוך של לוי
 • הוכחת משפט ההתכנסות של לוי