אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור לב בוחובסקי
מתרגל/ים: 
מר אבנר קירו
סיכומים: 
Monday, March 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • יריעות - דוגמאות ואינטואיציה
 • הצגה פרמטרית
 • הצגה סתומה
 • (מעט) טופולוגיה
Wednesday, March 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • דרישות מהצגה סתומה
 • יריעות במימדים כלליים
 • שניוניות
Monday, March 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • רציפות, תרגיל מהכיתה
 • מטריצות, הצגה סתומה למטריצות אורתוגונליות
Monday, March 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמה ליריעה שאין לה הצגה פרמרטית או סתומה
 • יריעה - שתי הגדרות
 • קבוצה בעלת פרמטריזציה k מימדית טובה (וכנ"ל מקומית)
 • קבוצה בעלת הצגה סתומה k מימדית טובה (וכנ"ל מקומית)
Wednesday, March 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת המשפט מהשיעור שעבר
Monday, March 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • יריעות ותרגילים
Monday, March 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • מפות, העתקות חלקות
Wednesday, March 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • מרחב משיק - שלל תיאורים
Monday, April 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • מרחב משיק - תיאורים שונים ודוגמאות
Monday, April 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך דיון במרחב משיק, על משטחים
 • אינטגרציה על יריעות, נפח k מימדי
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 

       התחלת אינטגרציה על יריעות:

 • הגדרת קבוצה מדידה
 • הגדרת קבוצה זניחה
 • חלוקת יחידה
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • מרחב משיק ונורמלים
 • קבוצות מדידות
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 

       המשך אינטגרציה על יריעות:

 • אי תלות האינטגרל בבחירת מפות
 • "אינטגרל לא אמיתי"
 • אורכים של עקומות
 • שטחים של יריעות דו-מימדיות
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמא לחישוב נפח של כיפה ספירית
 • ניסוח משפט הקו-שטח
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה על יריעות
 • נוסחת הקו-שטח
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • חזרה על נוסחת הקו-שטח
 • חלק מההוכחת משפט הקו-שטח
Monday, May 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת משפט הקו-שטח
 • הגדרות - שדה וקטורי, שטף, דיברגץ, לפלסיאן, נורמל יחידה חיצוני
Wednesday, May 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • חתירה אל משפט הדיברגנץ
 • הוכחת טענת עזר עבורו
Monday, May 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגיל אינטגרציה 
 • משפט הדיברגנץ
Monday, May 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת משפט הדיברגנץ
 • נוסחאות גרין
 • פונקציות הרמוניות
Wednesday, May 17, 2017
נושאי השיעור: 

        פונקציות הרמוניות:

 • עקרון המקסימום
 • משפט ליוביל
 • חלוקת יחידה חלקה
Thursday, May 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • נוסחאות גרין ופונקציות הרמוניות
 • תרגיל - אינטגרל פואסון
Monday, May 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • חלוקת יחידה חלקה
 • משפט הדיברגנץ - ניקמת הסית'
Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט הדיברגנץ לשפה לא חלקה - ניקמת הסית' 2
Friday, June 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים - אינטגרציה ופונקציות הרמוניות
Monday, May 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת משפט הדיברגנץ עבור שפה לא חלקה
Monday, June 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • תבניות דיפרנציאליות (one forrm) 
 • הגדרת המרחב הקו-משיק
 • אינטגרציה על תבנית דיפרנציאלית
Wednesday, June 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • תכונות של תבניות דיפרנציאליות 
 • תבניות מדויקות 
 • ניסוח משפט פואנקרה
Monday, June 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • תבניות דיפרנציאליות (מסדר ראשון)
 • קצת אלגברה לינארית במרחב המשיק
 • תבניות מדויקות וסגורות
 • תרגילי חישוב אינטגרלים (על תבניות)
Monday, June 12, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת הלמה של פואנקרה
 • הגדרת שדה משמר
 • משפט גרין
 • הקשר סין משפט גריו ומשפט הדיברגנץ
Wednesday, June 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • חישוב שטח פוליגון
 • נוסחת קושי
 • משפט קושי גרין
Monday, June 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • למת פואנקרה
 • משפט גרין
 • תרגיל בנושאים הנ"ל (אי שוויון איזו-פרמטרי)
Monday, June 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • קצת על פונקציות מרוכבות
 • משפט קושי-גרין
 • הגדרות - הומוטופיה ופשטות קשר
 • משפט - אינטגרל אינווריאנט הומוטופי
Wednesday, June 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • אוריינטציה
 • k - תבניות
Monday, June 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • שאלות ממבחנים
Tuesday, June 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • תבניות מסדר 2
 • תבניות מסדר גבוה יותר
 • wedge product
Wednesday, June 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • קצת על אופרטור ה wedge
 • אינטגרציה של תבניות 
 • משפט גרין