אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור אמיר שפילקה
מתרגל/ים: 
מר בן לי וולק
סיכומים: 
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיבוכיות - תיאור כללי ודוגמאות לשאלות מעניינות בתחום
 • אלגוריתמים באלגברה לינארית
 • אלוגריתם שטראסן לכפל מטריצות
 • אלגוריתם קרצובה לכפל פולינומים
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • שדות סופיים
 • הפיכים מודולו מספר
 • חבורה אבלית, מרחב ווקטורי
 • כל שדה סופי הוא בגודל חזקת ראשוני
Tuesday, March 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • DFT, FFT
 • שימוש בקושי חישובי - הצפנה
Tuesday, March 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • מחלק משותף מקסימלי
 • אלגוריתם אוקלידס ואלגוריתם אוקלידס המורחב
Tuesday, March 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • הצפנה - RSA, פרוטוקול רבין ושקילותו לפירוק לגורמים ראשוניים
 • סיבוכיות "על אמת" - מכונות טיורינג, מעגלים בוליאנים
Tuesday, March 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי כריעות בעיית העצירה
 • הסתברות - אי שוויונות מרקוב וצ'בישב
Tuesday, April 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • מעגלים בוליאנים
 • מכונת טיורינג אוניברסלית
 • מכונות טיורינג עם אורקל
 • משפט ההיררכיה בזמן
Tuesday, April 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • מעגלים בוליאנים
 • מכונות עם אורקל
Wednesday, April 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיבוכיות זיכרון, משפט ההיררכייה בזיכרון
 • הרכבה של מכונות מוגבלות זיכרון
 • רדוקציות ושלמות
Wednesday, April 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • מכונות טיורינג מוגבלות זיכרון
Tuesday, May 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת שלמות CVAL
 • הגדרת NCk, ACk
 • הוכחת שלמות TQBF
Tuesday, May 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • גרפים
 • איזון נוסחאות
Tuesday, May 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי דטרמיניזם
 • המחלקה NP
Tuesday, May 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • רדוקציות מחיפוש להכרעה
Tuesday, May 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • אי דטרמיניזם ומחלקות משלימות
 • אלגוריתמים הסתברותיים
Tuesday, May 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על גרפים
Tuesday, May 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • אלגוריתמים הסתברותיים
Tuesday, May 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • המחלקה RL
Tuesday, June 6, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחות אינטראקטיביות
  • הוכחות אפס-ידע
 • בעיות אופטימיזציה וקירובים
 • בעיות פער
Tuesday, June 6, 2017
נושאי השיעור: 
 • אלגוריתמים אקראיים
 • קירובים
Tuesday, June 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • בעיות אופטימיזציה
  • חזרה על סוף השיעור הקודם
 • בעיות פער
  • משפט PCP
  • רדוקציות פער ובעיות פער קשות
  • בעיית CSG
  • דוגמאות
Tuesday, June 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחות אינטראקטיביות
 • בעיות פער
Friday, June 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • בעיות פער
 • משפט ה-PCP
 • משפט הוסטארד
Tuesday, June 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך הוכחה משיעור שעבר
 • בעיית cubic-solvability
 • קודים לתיקון שגיאות:
  • Reed-Solomon
  • Hadamard
Tuesday, June 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • קודים לתיקון שגיאות
  • חזרה על השיעור הקודם
  • תיקון טעויות בעזרת קוד ריד-סולומון
   • "מחיקות"
   • "החלפות" (אלגוריתם וולש-ברלקאמפ)
  • הרכבת קודים
 • חלוקת סודות
Tuesday, June 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • קודים לתיקון שגיאות
  • חסם סינגלטון
  • חסם גילברט-ורשמוב