חורף 2016

מרצה/ים: 
ד"ר גל קרוננברג
מתרגל/ים: 
אדוה מונד
סיכומים: 
נושאי השיעור: 

סיכום המשפטים בלבד