אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופ רון פלד
סיכומים: 
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 

הצגה של מוטיבציה מפיזיקה ומבוא למודל Ising