אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור ליאור ברי סורוקר
מתרגל/ים: 
מר מרק שוסטרמן
סיכומים: 
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • חוג (קומוטטיבי עם יחידה)
 • תת חוג
 • הומומורפיזם וכדומה
 • תחום שלמות
 • אידאל
Tuesday, March 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • חוגים
 • תתי חוגים, אידאלים
 • חוגי מנה
 • הומומורפיזם ואיזומורפיזם
 • מכפלה ישרה של חוגים
Wednesday, March 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • תת החוג הנוצר על ידי קבוצת איברים
 • חוגי מנה
 • משפט האיזומורפיזם הראשון לחוגים
 • שדות, תתי שדות
 • המאפיין של שדה
 • אנדומורפיזם פרובניוס בשדות ממציין סופי
 • שדה שברים של חוג
 • חוגי פולינומים - הגדרה פורמלית וכמה תכונות שיוכחו בשיעור הבא
Tuesday, March 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • חלוקה עם שארית, אלגוריתם אוקלידס
 • פירוק פולינומים
Tuesday, March 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • חוגי פולינומים ופריקות - קריטריון איזנשטיין
Wednesday, March 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • פולינום פרימיטיבי, פריקות
 • קריטריון איזנשטיין
 • הרחבת שדות, איברים אלגבריים
Tuesday, March 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • הרחבת שדות - המשך
 • סגור אלגברי, שדה סגור אלגברית
Tuesday, March 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • הרחבות של שדות - תרגילים
Wednesday, March 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • הלמה של צורן
 • כל אידאל מוכל באידאל מקסימלי
 • מנה באידאל מקסימלי היא שדה
 • לכל שדה יש סגור אלגברי
 • בניות סרגל ומחוגה
Tuesday, April 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • שדות סופיים
Tuesday, April 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על שדות סופיים
Wednesday, April 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • עוד מעט על שדות סופיים
 • כרקטר של חבורה
 • מעלת פרידות
Wednesday, April 5, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים נוספים על שדות סופיים
Wednesday, April 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך מעלת פרידות
 • הרחבות נורמליות, פרידות, גלואה
Tuesday, April 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט על הקשר בין פולנומים לשדות
 • דוגמאות להרחבות פרידות וגלואה
Tuesday, April 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • פרידות של פולינומים, איברים והרחבות
 • הרחבות נורמליות, גלואה
Wednesday, April 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשפט היסודי של תורת גלואה
 • הלמה של ארטין
Wednesday, May 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • פולינום אי פריק שפריק מודולו כל ראשוני
 • מסקנות מהמשפט היסודי של תורת גלואה

 • מכפלת הסיב של חבורות

 • חבורת גלואה של הרחבת שדות סופיים

 • חבורת גלואה של פולינום

Tuesday, May 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • חבורות גלואה של פולינומים

 • הדיסקרימיננטה של פולינום

Tuesday, May 9, 2017
נושאי השיעור: 
 • שורשי יחידה בשדה כלשהו
 • חבורת גלואה של שורש יחידה פרימיטיבי
 • הפולינומים הציקלוטומים

Wednesday, May 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • מטריצת סילבסטר
 • משפט האיבר הפרימיטיבי
 • הוכחה אלגברית יחסית למשפט היסודי של האלגברה
 • משפט הבסיס הנורמלי
Tuesday, May 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט הבסיס הנורמלי
Tuesday, May 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמה לשימוש בתורת גלואה עבור הרחבה ספציפית
 • הרחבה סופית היא פשוטה אם"ם יש מספר סופי של שדות ביניים
 • דוגמה להרחבה שאינה פשוטה
Wednesday, May 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • התחלת משפט גלואה
 • הרחבות מעגליות
 • משפט על התאמה בין הרחבות מעגליות לחבורות מנה מסוימות
Tuesday, May 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים בחישוב חבורות גלואה של פולינומים
Tuesday, May 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחת משפט גלואה
Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • סיום הוכחת משפט גלואה
 • הרחבות נעלות
 • תלות אלגברית ובסיס נעלות
Tuesday, June 6, 2017
נושאי השיעור: 
 • הרחבות נעלות
 • עוצמת בסיס נעלות לא תלויה בבסיס
 • הפולינום הגנרי
 • נוסחת שורשים עבור פולינום עם מקדמים כלליים
Tuesday, June 6, 2017
נושאי השיעור: 
 • חישוב חבורת גלואה של פולינום בעזרת למה מסוימת
 • לכל n יש פולינום ממעלה n שחבורת גלואה שלו היא Sn (מעל הרציונאליים)
Wednesday, June 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • חזרה על נקודה מהשיעור שעבר
 • מופרדות לינארית של שדות

 • חבורת גלואה של x^p-2

Tuesday, June 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • טענה לגבי מכפלה חצי ישרה וחבורות גלואה
 • הרחבות אי־פרידות טהורות

Tuesday, June 13, 2017
נושאי השיעור: 
 • העתקות לינאריות שמוגדרות ע"י איברים בהרחבת שדות
 • משפט הילברט 90
 • מסקנה על שלשות פיתגוריות
Wednesday, June 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • תנאים שקולים לאי פרידות טהורה
 • משפטים נוספים על אי פרידות טהורה
 • עקומים אליפטיים
Tuesday, June 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • עקומים אליפטיים
 • שריג במישור המרוכב
Tuesday, June 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמה לעקום אליפטי
 • תרגיל על עקום אליפטי
Wednesday, June 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • עקומים אליפטיים
 • עקומים אליפטיים והמשפט האחרון של פרמה
 • חבורות גלואה אינסופיות
Tuesday, June 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • הרחבות גלואה אינסופיות

 • טופולוגיה על חבורות

 • הרחבת גלואה אינסופית שלא מקיימת את המשפט היסודי של תורת גלואה

Tuesday, June 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • תנאים שקולים לכך שחבורה מתקבלת כחבורת גלואה
 • כל חבורת גלואה אינסופית היא אינה בת מנייה
Wednesday, June 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • הרחבות גלואה אינסופיות

 • התאמה חחע"ל בין תתי חבורות סגורות לתתי הרחבות גלואה