אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופ' אלכסנדר רבינוביץ
מתרגל/ים: 
יותם אפרים
סיכומים: 
Wednesday, March 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • דיון לא פורמלי על השפה הפורמלית
 • הצרנה
 • נוסחאות חוקיות
Sunday, March 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • מטרת הלוגיקה
 • קשרים, אלפבית
 • נוסחאות
 • סדרת בנייה, עץ בנייה
 • אינדוקציה מבנית
Wednesday, March 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • תחביר השפה
 • אינדוקציה מבנית
 • טענות על נוסחאות
Sunday, March 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט כריעות יחידה
 • הצבה בנוסחה
 • מושגים סמנטיים בסיסיים
Wednesday, March 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • משמעות הקשרים
 • תרגילים על קשר בין נוסחאות
Sunday, April 2, 2017
נושאי השיעור: 
 • תחביר
 • תורת ההוכחות
 • תחשיב הילברט לתורת הפסוקים
Wednesday, April 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • שלמות פונקציונאלית
 • צורות נורמליות CNF,DNF
 • מערכת הוכחה בסגנון הילברט (לא סיימנו)
Sunday, April 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • הוכחות בHPC
 • משפטים על הוכחות
Wednesday, April 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגול בנושא HPC נאותות ושלמות
 • נביעה לוגית ויכיחות
Sunday, April 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט Debrnin Erdo
 • לוגיקה מסדר ראשון - תורת הפרדיקטים
 • עקרון אינדוקציה מבנית על שמות עצם ועל נוסחאות
Wednesday, May 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך שלמות ונאותות
 • השפה הפורמלית
Sunday, May 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • סמנטיקה
 • משפט sanity test
 • שקילויות
Wednesday, May 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • מושגים במשתנים
 • פירוש לסימונים
 • הגדרות -  ספיקות, נכונות, תקפות
Wednesday, May 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • שיקלות בין נוסחאות
 • t-נביעה ו v-נביעה
Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • PNF
 • אלגוריתם סקולהם
 • מבנה הרברנד וground instances
Wednesday, June 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • תרגילים על הרברנד וסקולהם
Wednesday, June 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • קומפקטיות
 • הרחבה אלמנטרית
Wednesday, June 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט על קשר בין HPC לHC
 • דדוקציה
 • תרגילים על כל מיני נושאים