אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור גדי פיביך
מתרגל/ים: 
מר אמיר שגיב
סיכומים: 
Thursday, March 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואה דיפרנציאלית (רגילה וחלקית)
 • סדר של מד"ר
 • צורה סטנדרטית
 • מד"ר לינארית
 • פתרון המקרה של מד"ר לינארית מסדר ראשון
Thursday, March 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • משפט קיום ויחידות פתרון למד"ר לינארי מסדר ראשון
 • מד"ר לא לינארי מסדר ראשון - הפרדת משתנים
Thursday, March 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • פתרון מד"ר לינארי מסדר ראשון
 • משפט קיום ויחידות הפתרון למד"ר לינארי מסדר ראשון
 • משוואות ברנולי
Wednesday, March 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • דינמיקה של אוכלוסיות
 • מודל SIS למחלות מדבקות
 • דיפוזיה של מוצרים חדשים
 • משוואות מדוייקות
Thursday, March 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואות מדוייקות
 • פתרון בעזרת הצבה
 • יחידות ורציפות
Thursday, March 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואות ניתנות להפרדה
 • משפחות של עקומות אורתוגונליות
 • בעיית ערבוב
 • שימור אנרגיה במכניקה קלאסית
Wednesday, March 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • רציפות ויחידות הפתרון למד"ר מסדר ראשון
 • קיום פתרונות
Thursday, March 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך קיום פתרונות
Thursday, March 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואות מדוייקות
 • משוואות הומוגניות
Wednesday, April 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות ליחידות וחוסר יחידות
 • קיום ואי קיום פיתרון גלובלי
 • שיטות גרפיות התחלה
Thursday, April 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • שדה כיוונים
 • ישר פאזה
 • משוואה אוטונומית
Thursday, April 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואות מדוייקות
 • קיום ויחידות
 • איטרציות פיקארד
 • אי שוויונות דיפרנציאלים ורציפות בתנאי התחלה או במשוואה
Wednesday, April 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך ישר פאזה
 • נקודות שבת
 • אנליזת יציבות לינארית
 • הסתעפויות
 • משוואות מסדר גבוהה
Thursday, April 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • קיום ויחידות עבור מד"ר מסדר גבוהה
Thursday, April 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות של ישר פאזה והסתעפויות
Wednesday, May 3, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואות מסדר שני
 • עיקרון הסופרפוזיציה
 • מערכת בסיסית\יסודית של פונקציות
 • וורונסקיאן
 • שיטת הורדת הסדר למשוואה הומוגנית מסדר 2
Thursday, May 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • מד"ר מסדר גבוהה
 • מד"ר לינארי הומוגני מסדר שני
 • משוואת לז'נדר
Thursday, May 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • מד"ר לינארי מסדר 2 עם מקדמים קבועים
 • הקשר למספרים מרוכבים
 • משואת אוילר הומוגנית
Wednesday, May 10, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואת אוילר הומוגנית
 • מד"ר לינארי לא הומוגני מסדר 2
 • שיטת המקדמים הלא ידועים
 • אוסילטורים פיזיקליים
Thursday, May 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך אוסילטורים פיזיקליים
Thursday, May 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • משוואות לינאריות לא הומוגניות במקדמים קבועים
 • שיטת המקדמים הלא ידועים
 • משוואת אויילר 
Wednesday, May 17, 2017
נושאי השיעור: 
 • שיטת וריאציית הפרמטרים
 • פונקציית גרין
Thursday, May 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות לשיטת לוריאציית הפרמטרים
 • דוגמאות לשימושים של פונקציית גרין
 • איך פוץרים מד"ר לא לינארי מסדר שני
Thursday, May 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • פתרון משוואות בעזרת טורים
Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 
 • פתרון משוואות באמצעות טורים המשך
 • מערכות של משוואות מסדר ראשון
Thursday, June 1, 2017
נושאי השיעור: 
 • מערכות משוואות לינאריות
 • וורונסיקאן רב מימדי
 • פיתרון מערכת לינארית הומוגנית עם מקדמים קבועים
Thursday, June 1, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמא לפיתרון באמצעות טורים
 • שקילות הגדרות הוורונסקיאן
Wednesday, June 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • שיטת פיתרון כללי של מערכת משוואות לינאריות
 • לכסון וז'ירדון
 • מערכת משוואות לא הומגנית
 • משוואה מטריציאלית
Thursday, June 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך משוואות מטריציאליות
 • אקספוננט המטריצה
 • נורמה מטריציאלית
Thursday, June 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות למערכת הומוגנית עם מקדמים קבועים
 • דוגמא למערכת לא הומוגנית עם מקדמים קבועים
Wednesday, June 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך אקספוננט המטריצה
 • עיקרון דוהמל (Duhamel)
 • טרנספורם לפלאס!
Thursday, June 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך תכונות טרנספורם לפלאס
 • פיתרון מד"ר באמצעות טרספורם לפלאס - שלב ראשון
Thursday, June 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות לאקספוננט המטריצה
 • האם אקספוננט המטריצה הוא הומומורפיזם? 
 • עיקרון דוהמל למשוואות לא לינאריות
 • דוגמא להתמרת לפלאס
Wednesday, June 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך התמרות לפלאס
 • פונצקיות מדרגה
 • קונבולוציה
Thursday, June 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • תורת פלוקה - מד"ר עם מקדמים מחזוריים
Thursday, June 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • דוגמאות לפיתרון מד"ר באמצעות התמרת לפלאס
 • דוגמאות לשימוש בקונבולוציה
Wednesday, June 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • המשך תורת פלוקה
 • כופל אופייני ואקספוננט אופייני
 • פיתרון כללי של מד"ר מחזורי (בהינתן שיש פיתרון קיים...)
 • דוגמאת מקרוס-יאמאבה
Thursday, June 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • סוף תורת פלוקה
 • ניתוח משוואת היל
Thursday, June 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • שימושים של תורת פלוקה