אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופסור יואל שקולניצקי
מתרגל/ים: 
מר רמי כץ
סיכומים: 
Thursday, March 16, 2017
נושאי השיעור: 
 • בעיות בפתרון בעיות מתמטיות במחשב
 • ייצוג מספרים בעזרת נקודה צפה
Sunday, March 19, 2017
נושאי השיעור: 
 • נקודה צפה - אפסילון מכונה, שגיאה יחסית, שגיאה מוחלטת
 • פעולות אריתמטיות בנקודה צפה, איבוד ספרות
 • מציאת שורשים, שיטת החצייה
Thursday, March 23, 2017
נושאי השיעור: 

תרגול 1

 • מאטלב
Thursday, March 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • מציאת שורשים - שיטת החצייה
 • קריטריון עצירה וניתוח שגיאה מוחלטת
Sunday, March 26, 2017
נושאי השיעור: 
 • מציאת שורשים
 • False Position, שיטת המיתר, ניוטון ראפסון
 • איטרציות נקודות שבת
Thursday, March 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • מציאת שורשים - חצייה, שיטות נקודות שבת
Thursday, March 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • קצב התכנסות באיטרציות נקודת שבת
Sunday, April 2, 2017
נושאי השיעור: 
 • מציאת שורשים - מערכות משוואות
 • אלגברה לינארית - שיטות ישירות למציאת פתרון למערכת משוואות לינאריות
 • כלל קרמר, אלגוריתם גאוס, פירוק LU
Thursday, April 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • שיטות איטרטיביות
Thursday, April 20, 2017
נושאי השיעור: 
 • פירוק LU
 • Full/Partial pivoting
Sunday, April 23, 2017
נושאי השיעור: 
 • פירוק LU
 • Full/Partial pivoting
 • נורמות על R^n ושקילותן
 • נורמות של מטריצות
Thursday, April 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • אלגברה לינארית
 • שיטת LU
 • פירוקים שונים של מטריצות
Thursday, April 27, 2017
נושאי השיעור: 
 • ביטוי סגור לנורמת 2 על מטריצות
 • ניתוח שגיאות בפתרון מערכת משוואות - שגיאות בb
Sunday, April 30, 2017
נושאי השיעור: 
 • ההרצאה הייתה ב30.4
 • ניתוח שגיאות בפתרון מערכת משוואות - שגיאות בb
 • הפרעות בA
 • שגיאות בפירוק LU
 • Steepest Descent
Thursday, May 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • נורמות של מטריצות
 • רדיוס ספקטרלי
Thursday, May 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • Steepest Descent
 • Conjugate Direction
Sunday, May 7, 2017
נושאי השיעור: 
 • Conjugate Direction
 • מציאת ערכים עצמיים - שיטת החזקה
 • שיטת החזקה ההפוכה
Thursday, May 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • Gradient Descent
 • Conjugate Directions
Thursday, May 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • מציאת ערכים עצמיים
 • איטרציות יעקובי
Sunday, May 14, 2017
נושאי השיעור: 
 • איטרציות יעקובי
 • פירוק SVD
 • תכונות של SVD
Thursday, May 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • שיטת Conjugate Gradients
 • שיטת החזקה
Thursday, May 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • פירוק SVD
 • תכונות קירוב של SVD
 • יישומים של SVD
Sunday, May 21, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטרפולציה
 • אינטרפולציית לגראנז'
 • אינטרפולציית ניוטון
Sunday, May 28, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטרפולציה בצורת ניוטון
 • פולינומי צ'בישב
Thursday, June 1, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטרפולציה
 • צורת לגראנז'
Thursday, June 1, 2017
נושאי השיעור: 
 • פולינומי צ'בישב
Sunday, June 4, 2017
נושאי השיעור: 
 • גזירה נומרית.
 • אקסטרפולציית ריצ'ארדסון
 • שימוש בגזירה נומרית
Thursday, June 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • שגיאה באינטרפולציה
 • גזירה נומרית
Thursday, June 8, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה נומרית
Sunday, June 11, 2017
נושאי השיעור: 
 • כלל סימפסון
 • כללי אינטגרציה מורכבים
 • שגיאות עיגול
 • אינטגרציית גאוס
Thursday, June 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה נומרית
 • פולינום אינטרפולציה
Thursday, June 15, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציית גאוס
Sunday, June 18, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציית גאוס
 • פולינומים אורתוגונליים
Thursday, June 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרצייה נומרית ופולינומים אורתוגונליים
Thursday, June 22, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרצייה נומרית
 • שגיאה באינטגרציה נומרית
Sunday, June 25, 2017
נושאי השיעור: 
 • אינטגרציה נומרית
 • נקודות ומשקלות - חישוב ותכונות
Thursday, June 29, 2017
נושאי השיעור: 
 • שאלות ברמת בחינה