אביב 2017

מרצה/ים: 
פרופ' ברק וייס
מתרגל/ים: 
יותם סמילנסקי
סיכומים: 
Tuesday, March 21, 2017
נושאי השיעור: 

מטרה - להגדיר ראשוניים, ולהוכיח שכל טבעי ניתן לחלק למכפלה של ראשוניים בצורה יחידה.

נושאים - חוגים, אי פריקים, ראשוניים, חלוקה עם שארית, GCD, אלגוריתם אוקלידס למציאת GCD

Tuesday, March 21, 2017
נושאי השיעור: 

דרכים למצוא מספרים ראשוניים

מספרי פרמה

מספרי מרסן

משפט צבישב

Thursday, April 20, 2017
נושאי השיעור: 

פיתרון קונגרואנציות

משפט השאריות הסיני

משפט פרמה הקטן

משפט אוילר

משפט וילסון

Sunday, May 14, 2017
נושאי השיעור: 

אלגוריתם והוכחה

Sunday, May 14, 2017
נושאי השיעור: 

שורשים פרימיטיביים

קונגרואנציות ריבועיות

Sunday, May 14, 2017
נושאי השיעור: 

שאריות ריבועיות (המשך)

שיטת "הרמת פיתרונות"

Wednesday, May 17, 2017
נושאי השיעור: 

חוק ההדדיות הריבועית

שימוש נוסף ללמה של גאוס

Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 

הוכחה נוספת למשפט ההדדיות הריבועית

Wednesday, May 24, 2017
נושאי השיעור: 

סימן יעקובי

Sunday, June 4, 2017
נושאי השיעור: 

קירובים דיופנטיים

Tuesday, June 13, 2017
נושאי השיעור: 

המשך קירובים דיופנטיים ומספרים טרנסצנטדים

Friday, June 16, 2017
Wednesday, June 21, 2017
Sunday, June 25, 2017
Monday, July 17, 2017
נושאי השיעור: 

סיכום כל הטענות והמשפטים שנלמדו במהלך הסמסטר (ללא הוכחות)