אביב 2013

מרצה/ים: 
ד"ר אסף שפירא
סיכומים: 
Tuesday, February 26, 2013
נושאי השיעור: 
 • מקדמים בינומים
 • בחירה עם/בלי חזרות ועם/בלי חשיבות לסדר
 • זהויות קומבינטוריות
 • בינום ניוטון
Tuesday, March 5, 2013
נושאי השיעור: 
 • הערכות אסימפטוטיות
 • עקרון שובך היונים
 • משפט רמזי
Tuesday, March 12, 2013
נושאי השיעור: 
 • עוד משפטי רמזי
 • היפרגרפים
 • משפט "הסוף הטוב"
 • משפט Schur
 • ספירה כפולה ומסקנות
 • משפט Montel ומספר הוכחות
 • רק התחלנו: משפט טורן
Tuesday, March 19, 2013
נושאי השיעור: 
 • משפט טורן
 • משפט Erdos - Stone
 • הלמה של Sperner
 • משפט נקודת השבת של Broner
 • 20 דקות על תורת המשחקים: משפט Zeremelo, למת האינסוף של Konig, משפט de-Bruin - Erdos
Tuesday, April 9, 2013
נושאי השיעור: 
 • המשך הערכות אסימפטוטיות (אלגוריתם Quick Sort)
 • יחסי סדר חלקיים (Posets)
 • שרשרת/אנטי-שרשרת
 • איבר מינימלי/מקסימלי
 • Linear Extensions
 • טענות, משפטים ומסקנות
Friday, April 26, 2013
נושאי השיעור: 
 • המשך יחסי סדר חלקיים (posets)
 • משפט Mirsky
 • משפט Dilworth
 • משפט Galli - Ray
 • משפט Hall
 • משפט Konig
 • הוכחת המשפטים הנ"ל והקשרים ביניהם
 • משפט Sperner
Tuesday, April 30, 2013
נושאי השיעור: 
 • משפט Arrow
 • משפט Bollobas
 • הלמה של Littlewood-Offord
 • משפט Erdos-Ko-Rado
Tuesday, May 7, 2013
נושאי השיעור: 
 • עוד קצת על משפט Erdos-Ka-Rado ומשפט Kruskal-Katona
 • עקרון הכלה והדחה
 • בעיות menage
 • מספרי סטרלינג (סוג ראשון ושני)
Tuesday, May 21, 2013
נושאי השיעור: 
 • שימושים של הכלה והדחה
 • משפט Cayley
 • משפט Kirchoff
 • הלמה של Gessel-Viennet-Lindstorm
 • שימושים של הלמה