חורף 2008

מרצה/ים: 
פרופ' אהוד לרר
מתרגל/ים: 
ד"ר אילה משיח-יעקבי
תיאור: 

קורס המשך למבוא להסתברות. במידה רבה עוסק בהרחבת עקרונות ההסתברות למרחבי מדגם רציפים.
ניתן לבחור בינו לבין הסתברות לממתטיקאים אך חובה לקחת אחד מהם. הסתברות למדעים נחשב קל יותר משמעותית מאשר הסתברות למתמטיקאים.
תוכלו להתעמק בדף הנוסחאות ולהחליט במי מביניהם תבחרו.