חורף 2014

מרצה/ים: 
ד"ר ווייטק סמוטי
סיכומים: 
Sunday, October 26, 2014
נושאי השיעור: 
 • מבוא לשיטה ההסתברותית
 • מספרי רמזי אלכסוניים
 • תכונה של גרפי טורניר
 • 2-צביעה בהיפר-גרפים
 • קבוצות בלי סכום
 • תתי קבוצות זרות
Sunday, November 2, 2014
נושאי השיעור: 
 • משפחות נחתכות וארדש-קו-ראדו
 • ליניאריות התוחלת
 • נקודות שבת בפרמוטציה אקראית
 • חתך אקראי גדול בגרף
 • k-קליקות מונוכרומטיות ב-2-צביעה אקראית של הגרף השלם
 • מספר המסלולים ההמילטוניים על גרף טורניר והפרמננטה
Sunday, November 9, 2014
נושאי השיעור: 
 • שיפור החסם על מספרי רמזי אלכסוניים
 • קבוצות בלתי תלויות גדולות בגרפים
 • גרפים עם מותן ומספר צביעה גדולים
 • חסמים משופרים על גודל היפר-גרף שאינו 2-צביע
 • סכום מאוזן של וקטורים במקדמים פלוס-מינוס 1
Sunday, November 16, 2014
נושאי השיעור: 
 • שיטת המומנט השני ואי שוויון צ'בישב
 • קבוצות עם סכומים שונים
 • תכונות מונוטוניות על גרפים ופונקציות סף
 • פונקציית סף להופעה של תת גרף (מאוזן) נתון
Sunday, November 23, 2014
נושאי השיעור: 
 • הלמה המקומית של לובאש - גרסה סימטרית
 • 2-צביעה של היפרגרפים יוניפורמיים
 • מספרי רמזי אלכסוניים
 • מספרי רמזי של Kk,K3
 • גרסה כללית של הלמה
 • קבוצות צבעוניות של מספרים ממשיים
 • טיולים לטיניים על מטריצות
Sunday, November 30, 2014
Sunday, December 7, 2014
נושאי השיעור: 
 • חזרה על בחירה מקרית תלויה
 • שיכון גרף דו-צדדי בגרף חסום דרגות
 • משפט ארבע הפונקציות
 • אי שוויון FKG
 • מסקנות: משפט האריס והלמה של קלייטמן
Sunday, December 14, 2014
נושאי השיעור: 
 • משפט ה-XYZ כמסקנה של FKG
 • חסמי ריכוז של מידה: צ'בישב וצ'רנוף
 • מרטינגלים ודוגמאות: מרטינגל דוב, מרטינגל חשיפת קדקודים/צלעות
 • אי שוויון אזומה
 • ריכוז מספר הצביעה של גרף מקרי
Sunday, December 28, 2014
נושאי השיעור: 
 • חישוב מספר הצביעה של גרף מקרי
 • ריכוז של מספר הצביעה על אחד מ-4 ערכים
 • סכום של וקטורים במרחב נורמי
 • הפרשים חסומים בלתי תלויים (אי שוויון מקדיארמיד)
 • שימוש: אי שוויון איזופרימטרי על היפר קוביה
 • אי שוויות טלגרנד
Sunday, January 4, 2015
נושאי השיעור: 
 • המשך - אי שוויון טלגרנד
 • שימוש אופייני: תכונות ברות אישור ביחס לפונקציה
 • אורך תת סדרה עולה מקסימלית של פרמוטציה מקרית
 • אי שוויון ינסון, מספר הקליקה של גרף מקרי
 • הסיכוי שגרף מקרי ל-p קטן יכיל משולש
Sunday, January 11, 2015
נושאי השיעור: 
 • תזכורת על אי שוויון ינסון
 • אי שוויונות בונפרוני
 • פרדיגמת פואסון והנפה של ברון
 • פונקציית סף לכך שכל קדקוד מוכל במשולש
 • אי שוויונות עבור סטיות גדולות למשתנים מקריים "כמעט בלתי תלויים"
 • חסם על מספרי רמזי שאינם (בהכרח) על האלכסון
Sunday, January 18, 2015
נושאי השיעור: 
 • חזרה - משפחות זרות מקסימליות
 • עוד על הסיכוי שכל קדקוד נמצא במשולש
 • אינפורמציה ואנטרופיה
 • הלמה של שירר
 • מסקנה על מידה: אי שוויון לומיס-ויטני
 • משפחות גרפים שהחיתוך של כל שתיים מהן מכיל משולש
Sunday, January 25, 2015
נושאי השיעור: 
 • הוכחת הלמה של שירר
 • מספר הקבוצות הבלתי תלויות המקסימליות בגרף רגולרי
 • ההוכחה למקרה הדו-צדדי והרדוקציה מהמקרה הכללי
 • מספר החציות של גרף
 • מסקנה מעניינת: משפט סמרדי-טרוטר
 • חסם על מספר הסכומים והמכפלות זוגות של איברים בקבוצה