אביב 2017

מרצה/ים: 
אסף נחמיאס
סיכומים: 
Monday, June 26, 2017
נושאי השיעור: 

סיכום כל (או רוב) הטענות והמשפטים מההרצאות, ללא הוכחות.