אביב 2017

מרצה/ים: 
דן הרן
סיכומים: 
Sunday, July 2, 2017
נושאי השיעור: 

כל הטענות והמשפטים שנלמדו בכיתה (מהסיכומים של דן הרן)

משפטים שצריך ללמוד למבחן מסומנים במרקר ירוק.

בשני העמודים האחרונים יש תוספות והשלמות חשובות שלא נכנסו לסיכום המקורי