חורף 2017

מרצה/ים: 
ד"ר אילה משיח
סיכומים: 
Tuesday, October 31, 2017
נושאי השיעור: 

אלגבות

מרחבי מידה והסתברות

סיגמה-אלגברה בורלית

סיגמה-אלגברה נוצרת

Sunday, November 12, 2017
Sunday, November 12, 2017
Sunday, November 12, 2017
Monday, November 13, 2017
נושאי השיעור: 

משתנים מקריים 

פונקציית הסתברות מצטברת

מ"מ רציפים

פונקציית צפיפות

אחוזון

התפלגויות ידועות

טרנספורמציות של התפלגויות

Tuesday, November 14, 2017
Thursday, November 23, 2017
Thursday, November 30, 2017
נושאי השיעור: 

תוחלת

שונות

פונציה יוצרת מומנטים

Wednesday, December 6, 2017
נושאי השיעור: 

מ"מ רב מימדיים

טרנספורמציות עליהם

הסתברות מותנית ומאורעות ב"ת

מ"מ בלתי תלוים