חורף 2017

מרצה/ים: 
פרופ' יבגני שוסטין
מתרגל/ים: 
מר לב בלכמן
תיאור: 
סיכומים: 
Wednesday, October 25, 2017
נושאי השיעור: 

מרחבים טופולוגים

Wednesday, November 1, 2017
נושאי השיעור: 

העתקות רציפות

קשירות

Wednesday, November 8, 2017
נושאי השיעור: 

קשירות - המשך

קשירות מסילתית

אקסיומות הפרדה

Wednesday, November 15, 2017
נושאי השיעור: 

אקסיומות הפרדה פונקציונליות

אקסמיומות מנייה

Wednesday, November 22, 2017
נושאי השיעור: 

סגירות ורציפות סקבנציאליות (סדרתיות)

קומפקטיות

Wednesday, November 29, 2017
נושאי השיעור: 

מרחבים קומפקטיים מטריים

מכפלה של מרחבים טופולוגיים

Wednesday, December 6, 2017
נושאי השיעור: 

המשך מכפלה של מרחבים טופולוגיים

משפט טיכונוב

מטריזביליות

למת אוריסון

Monday, December 11, 2017
נושאי השיעור: 

המשך הוכחת למת אוריסון

טופולוגיית מנה

Wednesday, December 20, 2017
נושאי השיעור: 

מרחבי מנה - המשך

מרחבי העתקה

Monday, December 25, 2017
נושאי השיעור: 

מרחבי העתקות - המשך

Wednesday, December 27, 2017
נושאי השיעור: 

S2 במרחבי העתקות

קומפקטיות במחרבי העתקות

Thursday, March 22, 2018
נושאי השיעור: 

יריעות

Thursday, June 28, 2018
נושאי השיעור: 

המשך יריעות

משפט ז'ורדן

מיון משטחים סגורים

אופיין אוילר

יריעות במרחב אוקלידי