אביב 2018

מרצה/ים: 
פרופסור זאב רודניק
סיכומים: 
Wednesday, March 7, 2018
נושאי השיעור: 
 • introduction
 • normal numbers
 • Weyl's criterion for uniform distribution
 • summation by parts
Wednesday, March 14, 2018
נושאי השיעור: 
 • proof of Weyl's criterion
 • Weierstrass' approximation theorem
 • Weyl's differencing trick
 • Dirichlet's lemma, and Liouville's theorem on appproximability
 • appliciations
Wednesday, March 21, 2018
נושאי השיעור: 
 • quantative uniform distribution
 • discrepancy
 • Erdos Turan inequality
 • discrepancies of verious sequences
Monday, March 26, 2018
נושאי השיעור: 
 • the circle problem
 • basic computations for lattice problems
 • Dirichlet's divisor problem
 • "the hyperbola method"
Wednesday, April 11, 2018
נושאי השיעור: 
 • Oscillatory integrals
 • principle of non - stationary phase
 • Van der Corput's lemmas
 • applications
 • formula of stationary phase
Wednesday, April 25, 2018
נושאי השיעור: 
 • background on the Fourier transform
 • smooth counting
 • poissin summation
Wednesday, May 2, 2018
נושאי השיעור: 
 • lower bounds for the remainder term P(R)
 • Hardy, H. Cramer, A wintner theorems 
 • Lagrange's 4 squares theorem
 • what more is known on this topic
 • The Gaussian integers
 • classification of primes / irreducibales in Z[i]
Wednesday, May 9, 2018
נושאי השיעור: 
 • properties of Gaussian integers
 • Dirichle, E. Landau theorems
 • average growth of r2(n)
 • Lattice points on short arcs
 • V. Jarnik's theorem
 • Haron's formula
Wednesday, May 16, 2018
נושאי השיעור: 
 • Jarnak's theorem in 3 - dimension
 • Cilleruelo - Granville conjecture
 • propositon + proof by Ramana
 • "evidence" for conjecture
 • Connection with eigenfunctions of Laplacian
 • Can we hear the shape of a drum?
 • Weyl's law
Wednesday, May 23, 2018
נושאי השיעור: 
 • Kac, McKean and Singer's Theorem
 • general theory
 • persistant components
Wednesday, May 30, 2018
נושאי השיעור: 
 • The ABC conjecture
 • applications:
  • asymptotic Fermat's last theorem
  • Catalan's conjecture
 • what's known for ABC
 • The ABC theorem in C[t]
 • The theorem of Langevin and Elkies
 • Louville's theorem
 • ABC implies Roth's theorem
Wednesday, June 13, 2018
נושאי השיעור: 
 • השערת רימן
 • פונקציית זאטה
 • המשכה אנליטית של פונקציית זאטה במרוכבים
 • מציאת אפסים של פונקציית זאטה
 • הנוסחה הפונקציונלית המקורבת
 • הקשר בין מספר הראשוניים עד x לבין האפסים של פונקציית זאטה
 • הנוסחה המפורשת של רימן
 • נוסחת רימן - Van - Mangoldt
 • יישומים של השערת רימן המוכללת: 
  • השערת גאוס - ארטין