אביב 2018

מרצה/ים: 
פרופ' אסף נחמיאס
סיכומים: 
Saturday, June 16, 2018
נושאי השיעור: 

סיכום כל הטענות והמשפטים שנלמדו בקורס (ללא הוכחות)

Monday, June 18, 2018
נושאי השיעור: 

סיכום של השיעורים של הקורס כפי שהועבר השנה.

כל החומר מופיע במלואו, למעט מספר קטן של הוכחות שלא הספקתי להשלים. מקווה שעוזר אי שם למישהו.