סתיו 2018

מרצה/ים: 
דוד סודרי
סיכומים: 
Thursday, October 25, 2018
נושאי השיעור: 

אלגבראות

מודולים ותת מודולים

תיאור המודולים האי פריקים מעל אלגברת המטריצות

הצגה של אלגברה

 

Thursday, November 1, 2018
נושאי השיעור: 

הצגה דואלית

פריקות לחלוטין של הצגות

בונוס: רישום של סודרי

Saturday, November 10, 2018
נושאי השיעור: 

טענות על הצגות פריקות לחלוטין

אלגבראות פשוטות למחצה

הצגות אוניטריות

מכפלה טנזורית של אלגבראות

Friday, November 30, 2018
נושאי השיעור: 

מכפלה טנזורית של אלגבראות

כרקטרים

הלמה של שור

תיאור ההומומורפיזמים בין מודולים פריקים לחלוטין מעל אלגברה