סתיו 2018

מרצה/ים: 
ליאור ברי-סורוקר
מתרגל/ים: 
סטפן לגר
סיכומים: 
Thursday, October 25, 2018
נושאי השיעור: 

חוג

הומומורפיזמים, איזומורפיזמים, אפי', מונו'

אידיאלים ומנות

סריג אידיאלים

יחידות, מחלקי אפס, נילפוטנטים

אידיאלים ראשוניים ומקסימליים

תרגול 1

Thursday, November 1, 2018
נושאי השיעור: 

רדיקל יעקובסון

חוג מקומי

Thursday, November 8, 2018
נושאי השיעור: 

שימושים לאידיאלים

תחום אוקלידי, ראשי, חוג נתרי, FD, UFD, 

הרחבות וכיווצים של אידיאלים

Friday, November 30, 2018
נושאי השיעור: 

סדרות מדוייקות

למת הנחש

מכפלות טנזוריות

Friday, November 16, 2018
Friday, November 23, 2018
Thursday, November 29, 2018
Sunday, December 2, 2018
נושאי השיעור: 

שיט על פונקטורים