סתיו 2018

מרצה/ים: 
דורון פודר
סיכומים: 
Tuesday, October 16, 2018
נושאי השיעור: 

חבורה חופשית

גרף שרייר

משפט נילסן שרייר

Tuesday, October 23, 2018
נושאי השיעור: 

גרפי ליבה של stallings וקיפולים

מילים פרימיטיביות וגורמים חופשיים

כל קבוצה יוצרת של Fn בגודל n היא בסיס

מרחק בין תת חבורות נוצרות סופית

Tuesday, November 6, 2018