חורף 2018

מרצה/ים: 
יפים גלוסקין
מתרגל/ים: 
יותם פיין
סיכומים: 
Monday, October 15, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 1

 • הגדרה של טופולוגיה וקבוצות פתוחות 
 • בסיס של טופולוגיה

הרצאה 2

 • תכונות בסיס של טופולגיה
 • מרחבים מטריים
 • שקילות מרחבים מטריים
Monday, October 22, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 3

 • מרחב מטרזבילי
 • תת מרחב טופולוגי
Wednesday, October 24, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 4

 • טענות על טופולוגיה מושרית 
 • מיון נקודות (פנימיות, חיצוניות)
 • קבוצות צפופות ודלילות 
 • נקודות הצטברות ומבודדות 
 • רציפות של פונקציה 
Monday, October 29, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 5

 • תכונות של פונקציות רציפות 
 • הומיאומורפיזם
 • התחלת קשירות 
Wednesday, October 31, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 6

 • תמונות רציפות של מרחבים קשירים 
 • תכונות של קבוצות קשירות
 • רכיבי קשירות
 • משפט אינדוקציה לפי קשירות
Monday, November 5, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 7

 • הוכחת משפט אינדוקציה לפי קשירות 
 • קשירות מסילתית 
Wednesday, November 7, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 8

 • קשירות מסילתית גוררת קשירות
 • מרחבי האוסדורף (T2)
 • מרחבים רגולריים (T3)
 • מרחבים נורמליים (T4)
Monday, November 12, 2018
Wednesday, November 14, 2018
Monday, November 19, 2018
Wednesday, November 21, 2018