חורף 2018

מרצה/ים: 
יפים גלוסקין
סיכומים: 
Monday, October 15, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 1

 • הגדרה של טופולוגיה וקבוצות פתוחות 
 • בסיס של טופולוגיה

הרצאה 2

 • תכונות בסיס של טופולגיה
 • מרחבים מטריים
 • שקילות מרחבים מטריים
Monday, October 22, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 3

 • מרחב מטרזבילי
 • תת מרחב טופולוגי
Wednesday, October 24, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 4

 • טענות על טופולוגיה מושרית 
 • מיון נקודות (פנימיות, חיצוניות)
 • קבוצות צפופות ודלילות 
 • נקודות הצטברות ומבודדות 
 • רציפות של פונקציה 
Monday, October 29, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 5

 • תכונות של פונקציות רציפות 
 • הומיאומורפיזם
 • התחלת קשירות 
Wednesday, October 31, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 6

 • תמונות רציפות של מרחבים קשירים 
 • תכונות של קבוצות קשירות
 • רכיבי קשירות
 • משפט אינדוקציה לפי קשירות
Monday, November 5, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 7

 • הוכחת משפט אינדוקציה לפי קשירות 
 • קשירות מסילתית 
Wednesday, November 7, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 8

 • קשירות מסילתית גוררת קשירות
 • מרחבי האוסדורף (T2)
 • מרחבים רגולריים (T3)
 • מרחבים נורמליים (T4)
Monday, November 12, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 9

 • מרחבים רגולריים לחלוטין
 • הלמה של אוריסון 
Wednesday, November 14, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 10 

 • סיום הוכחה של הלמה של אוריסון
 • משפט ההרחבה של טיצה
 • דוגמה לשימוש בטיצה - מסילה של פאנו
 • אקסיומות מניה (C1, C2, ספרבילי)
Monday, November 19, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 11

 • טענות על אקסיומות מניה
 • משפט lindefe - תת כיסוי בן מניה ב C2
 • התכנסות וסגור סדרתי 

הערה: שימו לב, הטענה על מרחב ספריבילי + C1  גרור C2 לא נכונה (בעמוד השני יש דוגמה נגדית)

Wednesday, November 21, 2018
נושאי השיעור: 

הרצאה 12

 • מרחב מטרי + ספרבילי -> C2
 • דוגמה ל C1 + ספרבילי שאינו C2 (מסקנה, לא מטרזיבלי)
 • רציפות סדרתית ותכונות
 • T3 (האוסדורף רגולרי)  + C2 -> נורמלי
 • משפט אוריסון - T3 + C2 -> מטרזיבילי 
Saturday, January 26, 2019
נושאי השיעור: 

הרצאה 13

 • המשך משפט אוריסון
 • הגדרת קומפקטיות
Thursday, November 28, 2019
נושאי השיעור: 

הרצאה 14

 • המשך קומפקטיות 
 • העתקה רציפה של מרחב קומפקטי היא קומפקטית 
 • האוסדורף וקומפקטית גורר סגורה ורגולרית 
 • העתקה רציפה ממרחב קומפקטי להאוסדורף היא העתקה פתוחה
 • קומפקטיות סדרתית 
 • C1 וקומפקטיות => קומפקטיות סדרתית 
Thursday, November 28, 2019
נושאי השיעור: 

הרצאה 15

 • לינדלוף וקומפקטיות סדרתית גורר קומפקטיות 
 • טענות על מרחבים מטריים קומפקטיים סדרתית
Thursday, December 5, 2019
נושאי השיעור: 

הרצאה 16

 • קומפקטיות מקומית
 • קומפקטיפיקציה
 • מכפלה של מרחבים טופולוגיים