חורף 2018

מרצה/ים: 
פרופסור דוד סודרי
פרופסור ליאור ברי סורוקר
סיכומים: 
Monday, December 24, 2018
נושאי השיעור: 

-אדמיניסטרציה

- מוטיבציות ודברים שנראה:

1) משוואות דיופנטיות- חוגי פריקות יחידה, משפט היחידות של דיריכלה

2) שדות גלובליים- השערת הארדי ליטלווד בחוגי פולינומים

Monday, December 24, 2018
נושאי השיעור: 

אלגברה קומוטטיבית:

- לוקליזציה בקבוצה כפלית: תכונה אוניברסלית,בנייה מפורשת, דוגמאות (לוקליזציה בראשוני)

-ספקטרום של חוג: הגדרה, ההתאמה תחת מורפיזמים, ראשוני המונח מעל ראשוני אחר, ראשוניים תחת לוקליזציה

-חוגים מקומיים: לוקליזציה בראשוני, קבוצת הכפליים בחוג מקומי, "קיילי-המילטון", הלמה של נקייאמה עבור חוג מקומי

-הרחבות שלמות: תלות שלמה, תכונות שקולות לאיבר שלם

Monday, December 24, 2018
נושאי השיעור: 

-המשך הרחבות שלמות: אם x,y שלמים כך גם כל איבר ב-R[x,y], דוגמה: מציאת תלויות לינאריות- חישוב פולינום מינימלי, ניחוש או חישוב בידיים

-סגירות בשלמות: הגדרה, R_3 מעל R_2 הרחבה שלמה וכך גם R_2 מעל R_3 => ש-R_3 שלמה מעל R_1, הסגור השלם סגור בשלמות

-דוגמאות: כל UFD סגור בשלמות, כל PID סגור בשלמות, הרחבה בשורש 5

-מעל כל ראשוני ב-S יש ראשוני ב-R (בהרחבות שלמות R של S)

-נורמה ועקבה- תזכורות מב2

Monday, December 24, 2018
נושאי השיעור: 

-השלמת פער בהוכחה קודמת: ההעתקה מspec(S) ל-spec(R) כאשר R חלקית ל-S הרחבה שלמה היא על

-משפט השאריות הסיני

-טענה- ראשוניים שונים המונחים מעל אותו ראשוני לא מוכלים זה בזה, משפט הקירוב החלש, שדות השאריות

-חבורות פירוקה ואינרציה: פעולת חבורה גלואה של L/K על הראשוניים המונחים מעל ראשוני נתון, חבורת הפירוק (מייצב הפעולה), מספר הראשוניים המונחים מעל ראשוני נתון בהרחבה ספרבילית, חבורת האינרציה (גרעין השיכון של חבורת הפירוק בחבורת האוטומורפיזמים של הרחבת שדות השאריות)

-משפט: הסדרה המדוייקת היסודית

-דוגמאות: חישוב חבורות פירוק ואינרציה בשלמים הגאוסיאניים

Monday, December 24, 2018
נושאי השיעור: 

-השלמת הוכחת המשפט על הסדרה המדוייקת היסודית

-ראשוניים מסועפים ולא מסועפים

-למה: כיצד חבורות הפירוק והאינרציה משתנות תחת אוטומורפיזם

-איבר פרובניוס, סימן ארטין

-דוגמה: חישוב חבורת גלואה של הפולינום x^5+2x^4+3x^3+4x^2+5x+6 בעזרת איברי פרובניוס

-למה על חבורות פירוק ואינרציה במגדל שדות שהקצוות בו גלואה

-חוגי דדדקינד- חוג הערכה בדידה ותכונות שקולות שלו, הגדרת חוג דדקינד

-התחלת הוכחה: בחוגי דדקינד יש פירוק יחיד לאידאלים ראשוניים

 

Monday, December 24, 2018
נושאי השיעור: 

-פתרון שאלה משיעורי הבית

-המשך הוכחה- פירוק יחיד למכפלת אידאלים ראשוניים בחוג דדקינד

-אפיונים שקולים לחוגי דדדקינד

-למה: חוג מקומי סגור בשלמות ונתרי עם ראשוני יחיד הוא PID

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-חבורות מחלקה

-חוגי דדקינד בהרחבות

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-נוסחת ה-efg

-דיסקרימיננטה

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-המשך דיסקרימיננטות

-משפט קומר

-נורמות של אידאלים

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-שדות ריבועיים, סכומי ריבועים

-צירופים של שדות

-שדות חשחוריים

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-סיום שדות ציקלוטומים והוכחת משפט ההדדיות הריבועית

-התחלת תורת מינקובסקי

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-סופיות מספר המחלקה

-לרציונליים אין הרחבות לא מסועפות ושימושים של זה