אביב 2019

מרצה/ים: 
ליאור ברי-סורוקר
סיכומים: 
Wednesday, February 27, 2019
נושאי השיעור: 

-מוטיבציות: משפט צ'בוטרב, משפט דיריכלה 

-שדות שלמים

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

- השלמה של שדה עם ערך מוחלט

- משפט אוסטרובסקי 

 

Friday, March 15, 2019
נושאי השיעור: 

- השלמה של DVR

- אפיון של DVR שלמים (במציין שווה)

- הלמה של הנזל [גרסה ראשונה]

- הערכות בהרחבות 

Friday, March 29, 2019
נושאי השיעור: 

-הרחבות של שדות שלמים ביחס להערכה בדידה

-הרמות של אידמפוטנטים באלגבראות מעל DVR שלמים, הלמה של הנזל [גרסה שנייה]

-סיעוף בהשלמות

 

Friday, March 29, 2019
נושאי השיעור: 

-סיעוף בהשלמות וחבורת גלואה מקומית

-הרחבות לא מסועפות ומסועפות לחלוטין של שדות שלמים

-ערכים מוחלטים ארכימדיים