אביב 2019

מרצה/ים: 
ליאור ברי-סורוקר
סיכומים: 
Wednesday, February 27, 2019
נושאי השיעור: 

-מוטיבציות: משפט צ'בוטרב, משפט דיריכלה 

-שדות שלמים

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

- השלמה של שדה עם ערך מוחלט

- משפט אוסטרובסקי 

 

Friday, March 15, 2019
נושאי השיעור: 

- השלמה של DVR

- אפיון של DVR שלמים (במציין שווה)

- הלמה של הנזל [גרסה ראשונה]

- הערכות בהרחבות 

Friday, March 29, 2019
נושאי השיעור: 

-הרחבות של שדות שלמים ביחס להערכה בדידה

-הרמות של אידמפוטנטים באלגבראות מעל DVR שלמים, הלמה של הנזל [גרסה שנייה]

-סיעוף בהשלמות

 

Friday, March 29, 2019
נושאי השיעור: 

-סיעוף בהשלמות וחבורת גלואה מקומית

-הרחבות לא מסועפות ומסועפות לחלוטין של שדות שלמים

-ערכים מוחלטים ארכימדיים

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-סיעוף ומעלה יחסית בראשוניים האינסופיים

-נוסחת המכפלה לשדות מספרים

-העתקת ארטין וחבורת מחלקות הקרן

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-חבורת מחלקות הקרן היא סופית

-טורי דיריכלה: הגדרה ומשפט על תחומי התכנסות 

-הקשר בין הקוטב ב-s=1 של טור דיריכלה ואסימפטוטיקה של המקדמים

-פונקציית זטא של דדקינד ותכונותיה

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-חישובי קטבים

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-מסקנה: בהרחבה סופית יש אינסוף ראשוניים שמתפצלים לחלוטין

-משפט: ניתן להמשיך אנליטית את פונקציית זטא של דדקינד מעט לתוך הרצועה הקריטית

-קרקטרים של חבורות סופיות: יחסי אורתוגונליות, משפט על פירוק פולינומים לגורמים לינארים

-טורי L של דיריכלה, תחומי אנליטיות שלהם ופירוק אוילר

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-משפט: העתקת ארטין בהרחבות ציקלוטומיות היא על (וקצת יותר מזה)

-משפט צ'בוטרב בהרחבות ציקלוטומיות 

-הוכחת צ'בוטב הרגיל מצ'בוטרב בהרחבות ציקלוטומיות, עם טעות בסוף (מתוקנת בהרצאה הבאה)

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-תיקון טעות בהוכחת צ'בוטרב

-מסקנה: אלגוריתם לבדיקה אם חבורת גלואה של פולינום היא Sn

-בעיית גלואה ההפוכה: הצגת הבעיה, גישות, הקשר לגיאומטריה ומשפט אי הפריקות של הילברט

Sunday, June 16, 2019
נושאי השיעור: 

-סקירה של השערת רימן לעקומים ומשפט צ'בוטרב בשדות פונקציות

-משפט ברטני ומשפט ז'ורדן

-מסקנה: משפט אי הפריקות של הילברט 

-מסקנה: ניתן להציג את Sn ואת An כחבורות גלואה של הרחבות של Q