אביב 2019

מרצה/ים: 
ליאור ברי-סורוקר
סיכומים: 
Wednesday, February 27, 2019
נושאי השיעור: 

-מוטיבציות: משפט צ'בוטרב, משפט דיריכלה 

-שדות שלמים

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

- השלמה של שדה עם ערך מוחלט

- משפט אוסטרובסקי 

 

Friday, March 15, 2019
נושאי השיעור: 

- השלמה של DVR

- אפיון של DVR שלמים (במציין שווה)

- הלמה של הנזל

- הערכות בהרחבות