אביב 2019

מרצה/ים: 
פרופסור דוד סודרי
סיכומים: 
Monday, March 4, 2019
נושאי השיעור: 
 • אלגבראות לי
 • גזירות
 • חבורות לי לינאריות
Monday, March 11, 2019
נושאי השיעור: 
 • חבורות לי לינאריות
 • אידאלים, הומומורפיזמים, אוטומורפיזמים
 • מודולים והצגות
 • תבנית קילינג
Monday, March 18, 2019
נושאי השיעור: 
 • מודולים והצגות
 • סדרות הרכב ופריקות לחלוטין
 • פתירות ונילפוטנטיות
 • התחלת הכנות למשפט לי
Monday, March 25, 2019
נושאי השיעור: 
 • משפט לי
 • משפט אנגל
 • התנאי של ארטן
Monday, April 1, 2019
נושאי השיעור: 
 • משפט קרטן
 • אלגבראות לי פשוטות למחצה
 • האידאל הנילפוטנטי הגדול ביותר
 • פשטות למחצה ותבנית קילינג
 • פירוק של אלגברת לי פשוטה למחצה לסכום ישר של אלגבראות לי פשוטות
Monday, April 8, 2019
נושאי השיעור: 
 • פירוק של אלגברת לי פשוטה למחצה לסכום של אלגבראות לי פשוטות
 • פריקות לחלוטין של הצגות של אלגבראות לי פשוטות למחצה
 • פירוק ז'ורדן-שבליי באלגבראות לי פשוטות למחצה
Monday, April 29, 2019
נושאי השיעור: 
 • פירוק ז'ורדן שבליי
 • אלגבראות לי רדוקטיביות
Monday, May 6, 2019
נושאי השיעור: 
 • אלגבראות לי רדוקטיביות
 • הצגות של sl2F
 • תת אלגבראות קרטן
Monday, May 13, 2019
נושאי השיעור: 
 • תת אלגבראות קרטן
Monday, May 20, 2019
נושאי השיעור: 
 • תת אלגבראות קרטן
 • מערכת שורשים באלגברת לי פשוטה למחצה ביחס לתת אלגברת קרטן מתפצלת מעל השדה
Monday, May 27, 2019
נושאי השיעור: 
 • מערכת שורשים באלגברת לי פשוטה למחצה ביחס לתת אלגברת קרטן מתפצלת מעל השדה
Monday, June 3, 2019
נושאי השיעור: 
 • מערכת שורשים באלגברת לי פשוטה למחצה ביחס לתת אלגברת קרטן מתפצלת מעל השדה
Monday, June 10, 2019
נושאי השיעור: 
 • מערכת שורשים באלגברת לי פשוטה למחצה ביחס לתת אלגברת קרטן מתפצלת מעל השדה