אביב 2019

מרצה/ים: 
פרופסור דוד סודרי
סיכומים: 
Monday, March 4, 2019
נושאי השיעור: 
 • אלגבראות לי
 • גזירות
 • חבורות לי לינאריות
Monday, March 11, 2019
נושאי השיעור: 
 • חבורות לי לינאריות
 • אידאלים, הומומורפיזמים, אוטומורפיזמים
 • מודולים והצגות
 • תבנית קילינג
Monday, March 18, 2019
נושאי השיעור: 
 • מודולים והצגות
 • סדרות הרכב ופריקות לחלוטין
 • פתירות ונילפוטנטיות
 • התחלת הכנות למשפט לי
Monday, March 25, 2019
נושאי השיעור: 
 • משפט לי
 • משפט אנגל
 • התנאי של ארטן