אביב 2019

מרצה/ים: 
זאב רודניק
סיכומים: 
Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-מוטיבציה: ספירת הצגות של שלמים כתבניות ריבועיות

-מרחב השריגים, הומותטיה, והתחום היסודי

Tuesday, March 12, 2019
נושאי השיעור: 

-שקילות תבניות ריבועיות, נקודות היגנר, מספר המחלקה של דיסקרימיננטה

-תורת הצמצום ואלגוריתם הצמצום

 

Monday, March 18, 2019
נושאי השיעור: 

- הקשר בין מספר המחלקה של דיסקרימיננטה ומספר המחלקה של הרחבה ריבועית 

- פונקציות אליפטיות: הגדרה, תכונות בסיסיות ופונקציית p של ווירשטראס