אביב 2019

מרצה/ים: 
דורון פודר
מתרגל/ים: 
שי סדובסקי
סיכומים: 
Sunday, June 30, 2019