באמת נראה לך שאני אשב ואשקיע זמן בלצייר דיאגרמת וון בשביל השטויות האלה? רואים שזאת פעם ראשונה שלך באתר…